//-->
TasarimKodu
Merhaba Ziyaretçi Brisin'e Hoşgeldin İyikide Geldin :)
Battlefield 4 Pes 2012 Gülümse :) Spiderman Müziğin Akışı
• Yukarıdaki Slayt'da Brisin sitesinin ilk günden bu zamana olan yolculuğunu görmektesiniz. Kısa bir zaman yolculuğu yapıyoruz

brisin

Ramazan Ayı 2016İlk teravih ve ilk sahur bu gece
Ramazan ayı için beslenme rehberi hazırlayan Sağlık Bakanlığı, sahura mutlaka kalkılması tavsiyesinde bulundu.

İlk teravih ve ilk sahur bu gece
 
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluş olan onbir ayın sultanı ramazan başlıyor.
İlk teravih bu akşam kılınacak, ilk oruç yarın tutulacak. İlk iftar, 19.32’de Hakkari’de yapılacak. En geç orucu da 20.53’te Edirneliler açacak.
Sağlık Bakanlığı da ramazan ayının sağlıklı ve kolay geçirilmesi için ramazanda beslenme rehberi hazırladı. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerektiğine vurgu yapan Bakanlık, sahura kalkılmamasının yaklaşık 17 saat olan açlığı ortalama 20 saate çıkardığına, bunun da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olduğuna dikkat çekti.
Yapılan en büyük hatalardan birisinin de iftarda çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmek olduğunu kaydeden Bakanlık, iftarda şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar, kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve suyu tercih edilmesini istedi.
Gökhan Kaya - Türkiye gazetesi 

BAZI İLLERİMİZİN İMSAK VAKİTLERİ
Adana 03:27, Aksaray 03:24 Ankara  03:19, Antalya 03:47 Aydın 03:52,
Burdur,03:43 Çanakkale  03:43 Edirne 03:31 İstanbul  03:26 ,İzmir  03:52
Kırklareli 03:28, Tekirdağ 03:33 Yalova  03:28 Zonguldak 03:12

çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında 
kılınan beyhude namaza verilen isimdir. Bu namazın her dört rek"atinin nihayetinde bir miktar 
oturulup dinlenmek müstehaptır. Başka bir deyişle Teravih namazı her dört rekatın nihayetinde 
oturulup biraz dinlenildiği için, bu isimi almıştır.

Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Teravih, orucun sünneti değil,
zamanın sünnetidir. Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan Teravih namazı, Kur'an'da
zikredilmemektedir. Ama ile ilgili çok sayıda hadis söylenti edilmiştir. Ebû Hureyre'nin naklettiği
bir hadise göre Resulullah (s.a.s), Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş, ama bunu net olarak buyurmamıştır. Bu konuda;

Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allâh"tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” emretmişlerdir (Buhârî, Salâtü"t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174).

Teravih namazı cemaatle kılınabilir mi?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Hz. Peygamber terâvih namazını iki kez cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü"t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177). Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yine cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın bir vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu” diyerek sevincini belirtmiştir (Muvatta, 84, H. No: 245). Hz. Ali de, “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allâh da Ömer"in mezarını öyle nurlandırsın” duası ile memnuniyetini açığa vurmuştur.

Teravih namazı kaç rekattır?

Hz. Peygamber"in kıldırmış olduğu teravih namazlarının kaç rekat olduğu ile ilgili bir söylenti bulunmamaktadır. Bu konuda Hz. Ömer"in teravihi cemaatle kılınmasını başlatmasıyla alakalı haberlerden ve Hz. Aişe"nin, Hz. Peygamber"in Ramazan ayındaki gece namazlarıyla alakalı hadisinden hareketle bir neticeye erişilmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Rasulullah"ın Ramazandaki gece namazları sorulduğunda, Hz. Aişe, “Rasulullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekattan fazla (nafile namaz) kılmamıştır.” karşılığını vermiştir (Muvatta, 88, H. No: 261). Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Muvatta, 88, H. No: 262; Müslim, I/508-510). İlk olarak bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Aişe"nin, Allâh"ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekat namaz kıldığını belirtmesi, onun devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zati Kur"an-ı Kerim"de de, “Gecenin bir bölümünde uyanarak, sana mahsus bir boş yere olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir.” buyurulmaktadır (İsra 17/79). Bundan da anlaşılmaktadır ki, bu sual, Ramazan ayında Hz. Peygamber"in diğer kulluk görevlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek emeliyle sorulmuştur; terâvih namazı ile ilişkisi yoktur. Hz. Aişe"den söylenti edilen, “Rasulullah (a.s) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir çabaya girerdi. Ramazanın son on gününde ise çok daha şiddetli bir çaba gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı...” hadisi (Buharî, Fadlu Leyleti'l-Kadir 5; Müslim, î'tikâf . bu görüşümüzü desteklemektedir.  Diğer yandan, bu hadisin terâvihin yasal kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.

Hz. Ömer vaktindeki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır;yirmi rekat, on bir rekat (Muvatta, 85-86 (H. No: 248, 249, 250); İbn Ebî Şeybe, Musannef, II/163-164). Hz. Ömer"in dönemiyle alakalı değişik rivayetler; tanınmış hadis bilgini Nevevî ve Buhârî şârihi Bedreddin Aynî tarafından, on bir rekatla alakalı rivayetin Hz. Ömer"in halifeliğinin ilk döneminde kılınan teravih namazlarıyla alakalı olduğu, sonra teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde izah etmiştir (İbn Humam, Fethu"l-Kadir, I/334; Aynî, V/357; Neylü"l-Evtâr, III/61).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna karşı çıkmamış ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Son zamanlarda de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Bununla beraber şunu da dile getirmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir kulluk görev olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu yüzden, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının hanede 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate ortak olmaya çalışmak daha iyidir.

Teravih namazı nasıl kılınmalıdır?

Terâvih namazını iki rek"atte bir selam vererek ve dört rek"atin sonunda biraz dinlenerek kılınması müstehabdır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallâh demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Terâvih namazını kıldıran imam, okuyuşu uzatarak cemaati bıkkınlık verip dağıtmamalı; ivedi kıldırarak namaza eksiklik getirmemelidir. Teravih namazında da diğer namazlarda olduğu gibi, kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta"dil-i erkana riayet edilmesine önem verilmelidir.

Oruç tutmayan  kimse  teravih namazı kılabilir mi?

Teravih namazı Ramazan ayının bir sünnetidir, oruçla ilişkisi yoktur. Bu yüzden, oruç tutmayanlar da teravih namazı kılabilirler.

TERAVİH NAMAZININ HER DÖRT REK'ATI ARASINDA KAZANÇLAN SALAVAT-I ŞERİFE VEYA ZİKİR SÜNNET MİDİR?

Teravih namazının her dört rek'atı aarasında kazançlan salavat-ı şerife veya başka zikir ile ilgili bir şey varid olmamıştır.

Peygamberin ve Hulefa-yı Raşidin vaktinde böyle bir şey yoktur. Ancak teravih namazı çok uzatıldığı için her dört rek'at arasında istirahat ediliyordu. Bununla birlikte mevzubahis olan salavat ile zikri, teravih'in sünneti saymaksızın söylemek her vakitte olduğu gibi sünnettir.
 

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı.İlk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti. 
Avustralyalı Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazını Avustralya’da hizmet veren 200’den fazla cami ve mescitte birlikte kıldı.
 
Teravih öncesi verilen vaazlarda ramazan ayının faziletleri, farz ibadetlerin önemi, orucun İslam’daki yeri ve yararları hakkında bilgiler verildi.
 
Melbourne’daki Meadows Heights Camisi’nde ilk teravih namazını kıldıran Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Hasan Güreşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak ramazan için ilk teravih namazını cemaatle birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
 
Şu anda kış mevsimi yaşandığı için Avustralya'da 11 sat 23 dakika ile en kısa oruç tutulan ülkeler arasında yer alıyor. 

Endonezya'da ilk teravih coşkusu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce Müslüman ilk teravih namazı için Mescid İstiklal Camisi'ne akın etti. Güneydoğu Asya’nın en büyük camisi olarak da bilinen 120 bin kişi kapasiteli İstiklal Camisi teravih namazı için doldu. 
 
Yöresel kıyafetleriyle camiye gelen binlerce Müslüman renkli görüntüler oluştururken, cami çevresindeki yollar araç trafiğine kapatıldı. 
 
Endonezyalılar, ramazan boyunca günde yaklaşık 13 saat 20 dakika oruç tutacak.​
Avustralya ve Endonezya'da ilk teravih namazı kılındı
Avustralya ile Endonezya'daki binlerce Müslüman, ilk teravih namazı için camilere akın etti.
 
ABD'de ilk teravih namazı kılındı

ABD'nin en büyük camisi olan Amerika Diyanet Merkezi Camisi'ne Müslümanlar akın etti.
 
ABD'nin en büyük camisi olan Amerika Diyanet Merkezi Camisi'ne Müslümanlar akın etti.
 
Başkent Washington DC ve civarında yaşayan Müslümanlar, ABD'nin en büyük camisi olan Amerika Diyanet Merkezi Camisi'nde ilk teravih namazını kıldı.
 
ABD'nin başkenti Washington DC'ye yarım saatlik mesafede yer alan ve ülkenin en büyük camisi olan Amerika Diyanet Merkezi Camisi, bölgede yaşayan Müslümanları ramazan ayının ilk teravih namazında bir araya getirdi.
 
Farklı etnik kökene sahip çok sayıda Amerikalı Müslüman ve bölgede yaşayan Türkler, camiye akın etti. Camide teravih namazları hatim ile kıldırılıyor. Türkiye'den 7 saat geride olan ABD'nin doğu kıyısında yaşayan Müslümanlar bu yıl 16 saatin üzerinde oruç tutacak.
 
Geçtiğimiz nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan ve ABD'nin en büyük camisini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi, başkent Washington DC, Maryland ve Virginia'da yaşayan Müslümanların en önemli ibadet mekanları arasında yer alıyor.

Balkanlar'da ilk teravih namazı coşkusu

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
 
Ramazan ayının başlamasıyla Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
 
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi teravih namazı için gelenlerle doldu. Müslümanlar, şehirdeki diğer camilere de akın etti.
 
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Banja Luka'daki Müslümanlar da ilk teravih namazını, 7 Mayıs'ta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla resmi olarak açılan tarihi Ferhadije Camisi'nde kıldı.
 
İlk teravih namazı, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde 150 camide çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Müslümanlar başkent Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'yı da doldurdu.
 
Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da ramazan ayının ilk teravih namazı başta başkent Podgorica'da olmak üzere farklı şehirlerde bulunan 130 ayrı camide kılındı. Başkentteki Osmanagic ve Starodoganjske camilerinin minareleri kandillerle aydınlatıldı.
 
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki tek cami Zagreb Camisi, ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.
 
Makedonyalı Müslümanlar ise ilk teravih namazı için başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne akın etti. Ramazan ayını coşkuyla karşılayan Üsküplüler, şehirdeki diğer camileri de doldurdu.
 
Ramazanı, ilk teravih namazıyla karşılayan Arnavutluk'taki Müslümanlar da başkent Tiran'daki Ethem Bey Camisi'ne geldi. Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı, namazlarını cami avlusunda kılmak zorunda kaldı.
 
Kosovalı Müslümanlar ise başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti. İlk teravih namazı heyecanı başkent dışında Prizren şehrinde de yaşandı.

Ankara
 
Ankaralılar Ramazan ayını ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Başkent’te 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Ankaralılar teravih namazı için Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii gibi Ankara’nın büyük camilerini tercih etti.
 
İlk teravih namazı için Ulus’ta bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii’ni tercih eden Ankaralılar, Ramazan ayına ulaşmanın verdiği coşkuyu yaşadıklarını, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılacak olmanın verdiği heyecanı yaşadıklarını dile getirdi. Namaz için özellikle Hacı Bayram- ı Veli Camii’ni tercih ettiklerini dile getiren vatandaşlar, Hacı Bayram- Veli Camii’nin ayrı bir manevi havası olduğunu söyledi.
 
Namaz öncesinde Hacı Bayram-ı Veli’nin türbesini ziyaret ederek burada dua eden vatandaşlar, ardından camiye geçerek teravih namazını kıldı. 

İstanbul
 
İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
 
Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.
 
Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Sultanahmet Camisi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muş
 
Muş’ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın eden vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.
Muş’ta ilk teravih namazının coşkusu, merkezdeki Salih-Muhlise Çağlayan Cami'nde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte kent merkezindeki Salih-Muhlise Çağlayan Camisine gelen vatandaşlar, 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. Tüm camilerde teravih kılmak isteyen kadınlar için ayrı bir alan oluşturulurken, aileleriyle birlikte camilere gelen çocuklarda ilk teravih namazlarını kıldı.
 
Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, oruç ve ramazanın önemine değinerek, “Bu ayın kıymetini bilmemiz lazım, bu ayı iyice değerlendirmemiz lazım. Günahlarımızın bağışlanması için mutlaka bu ay geceyi de, gündüzü de çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Geceyi ibadetle, tövbeyle, istiğfarla, zikirle, Kur’an okumakla geçirmeliyiz, gündüzünde de oruç tutmalıyız. Gündüz oruç tuttuğumuz zaman mümkünse 5 vakit namazımızı cemaatle kılarsak ve geceyi de teravih namazıyla, teheccüd namazıyla, duayla, zikirle sahura kalkmakla, sahurun bereketinden yararlanmakla geçirirsek inşallah bayram günü geldiği zaman günahlardan arındırılarak, bayram namazına çıkmış oluruz” ifadelerini kullandı.
 
Bursa
 
Bursa'da, tarihi Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi'ne ramazanın ilk teravihinde yoğun ilgi gösterildi.
 
Özellikle yabancı turistlerin kentte öncelikle ziyaret ettiği Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi Müslümanların akınına uğradı. Ramazanın başlamasıyla ilk teravihi bu camilerde kılmak isteyenler camileri doldurdu..
 
Bazı vatandaşlar namazı çocuklarıyla kıldı. Camide yer bulamayanlar ise caminin bahçesine serilen hasır seccadelerde namazlarını kıldı.
 
Engelli bir gencin Ulu Cami'nin giriş kapısında engelli aracında namaz kıldığı görüldü.
 
Öte yandan, namaz sırasında bazı küçük çocukların uyuyakalması da dikkati çekti.
 
Elazığ
 
Elazığ’da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.
 
Elazığ’da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için İzzetpaşa Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi.
 
Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Yer bulamayan vatandaşlar ise camilerin avlularında namazlarını kıldı. 

Kırklareli
 
Kırklareli'de ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Hızırbey ve Kapalı camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
 
Hızırbey Camisi'ne gelen kadınlar, kendilerine ayrılan bölümde teravih namazını kılarken, bazı vatandaşlar da camiye çocuklarıyla geldi. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi namaz kılıp dua etti.
 
Hızırbey Camisi'nde teravih namazını kılan Kırklareli Müftüsü İsmail Bayrak, ramazanın en iyi şekilde idrak edilmesi ve tüm Müslümanların oruç tutması gerektiğini belirterek, bu sayede Müslümanların birlik ve beraberlik duygularının güçlenebileceğini söyledi.
 
Kullanılan Kaynaklar trthaber Anadolu Ajansı
 
 
Bugün 69 ziyaretçi (186 klik) kişi burdaydı!
 
 
Kısa Videomuz
Kategoriler
Dost Siteler
İSTANBUL'da 5 Günlük Hava Tahmini
+18
°
C
H: +19°
L: +17°
İstanbul
Çarşamba, 17 Ekim
7 Günlük Hava Tahmini
Sa Pe Cu Ct Pz Pt
+18° +18° +19° +18° +19° +19°
+18° +17° +16° +15° +13° +15°
Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=