//--> + TasarimKodu
Merhaba Ziyaretçi Brisin'e Hoşgeldin İyikide Geldin :)
Battlefield 4 Pes 2012 Gülümse :) Spiderman Müziğin Akışı
• Yukarıdaki Slayt'da Brisin sitesinin ilk günden bu zamana olan yolculuğunu görmektesiniz. Kısa bir zaman yolculuğu yapıyoruz

brisin

Hayattan Kareler


 
TRT belgesel çekerken buldu
TCG AKIN gemisi Komutanı Deniz Yarbay Cenk İlgün, derinlerde kaybolan bir tarihin tanığı U23'ün keşfini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirterek, "TCG AKIN komutanlığı mavi vatanda daima Türk milletinin hizmetindedir." dedi.

TCG AKIN gemisi Komutanı Deniz Yarbay Cenk Ä°lgün, derinlerde kaybolan bir tarihin tanıÄčı U23'ün keÅčfini gerçekleÅčtirmekten mutlu olduklarını belirterek,
 
TRT Haber Mavi Tutku belgesel yönetmeni Hakan Aslan ise "Uzun zamandır Alman denizaltılarının Karadeniz’deki harekatı ve sonrasında yaşananlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyordu. Denizaltı personeli ve görgü tanıklarının anlatımıyla hazırladığımız belgesel TRT ekranlarından çok yakında izleyici ile buluşacak." değerlendirmesini yaptı.

TRT Haber Mavi Tutku belgesel yönetmeni Hakan Aslan ise

U23'ÜN FİLMLERE KONU OLACAK TARİHÇESİ
2.Dünya Savaşı'nda Almanlar, Barbarossa Harekatı kapsamında Karadeniz'e bir denizaltı filosu göndermeye karar vererek Türkiye'den boğazların açılması talebinde bulundu. Türkiye Montrö Sözleşmesi gereğince boğazları askeri gemilere kapatmış, denizaltıların gizli geçişlerini engellemek için de Çanakkale ve İstanbul boğazlarına manyetik hatlar döşemişti.
U23'ÃťN FÄ°LMLERE KONU OLACAK TARÄ°HÃçESÄ°
2.Dünya SavaÅčı'nda Almanlar, Barbarossa Harekatı kapsamında Karadeniz'e bir denizaltı filosu göndermeye karar vererek Türkiye'den boÄčazların açılması talebinde bulundu. Türkiye Montrö SözleÅčmesi gereÄčince boÄčazları askeri gemilere kapatmıÅč, denizaltıların gizli geçiÅčlerini engellemek için de Ãçanakkale ve Ä°stanbul boÄčazlarına manyetik hatlar döÅčemiÅčti.
 
DENİZALTIYI SÖKÜP KARAYOLU İLE ROMANYA'YA TAŞIDILAR
Bunun üzerine Almanlar, 40 metre uzunluğundaki küçük tonajlı tip II-B sınıfı 6 adet denizaltısını
(U9, U18, U19, U20, U23 ve U24) Hamburg Kiel'de sökerek kara ve nehir yoluyla Romanya'nın Köstence limanına kadar 7 bin kilometre boyunca 4 ay gibi kısa bir sürede taşıdı.

DENÄ°ZALTIYI SÃľKÃťP KARAYOLU Ä°LE ROMANYA'YA TAÅ×IDILAR
Bunun üzerine Almanlar, 40 metre uzunluÄčundaki küçük tonajlı tip II-B sınıfı 6 adet denizaltısını (U9, U18, U19, U20, U23 ve U24) Hamburg Kiel'de sökerek kara ve nehir yoluyla Romanya'nın Köstence limanına kadar 7 bin kilometre boyunca 4 ay gibi kısa bir sürede taÅčıdı.

RUS DONANMASINA KARŞI 56 OPERASYON
Burada tekrar monte edilen denizaltılar Karadeniz'e açıldı. 30. filotilla olarak adlandırılan gemiler
27 Ekim 1942'den 25 Ağustos 1944'e kadar Rus donanmasına karşı 56 operasyon gerçekleştirdi.

RUS DONANMASINA KARÅ×I 56 OPERASYON
Burada tekrar monte edilen denizaltılar Karadeniz'e açıldı. 30. filotilla olarak adlandırılan gemiler 27 Ekim 1942'den 25 AÄčustos 1944'e kadar Rus donanmasına karÅčı 56 operasyon gerçekleÅčtirdi.

SIKIŞAN ALMANLAN BOĞAZ'DAN GEÇMEK İSTEDİ TÜRKİYE İZİN VERMEDİ
Savaş sonuna doğru Ruslar, 3 denizaltıyı batırdı ve Almanların yegane üssü Köstence, Kızıl Ordu'nun
eline geçti. Almanya, Karadeniz'de kapana sıkışan 3 denizaltı U 19- U20 ve U-23 için Türk hükümetinden boğazların açılmasını istedi ancak bu istek geri çevrildi.

SIKIÅ×AN ALMANLAN BOÄ×AZ'DAN GEÃçMEK Ä°STEDÄ° TÃťRKÄ°YE Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°
SavaÅč sonuna doÄčru Ruslar, 3 denizaltıyı batırdı ve Almanların yegane üssü Köstence, Kızıl Ordu'nun eline geçti. Almanya, Karadeniz'de kapana sıkıÅčan 3 denizaltı U 19- U20 ve U-23 için Türk hükümetinden boÄčazların açılmasını istedi ancak bu istek geri çevrildi.
 
DÖNİTZ'DEN 'BATIRIN' TALİMATI
Başka çaresi kalmadığını anlayan Amiral Karl Dönitz, denizaltı komutanlarına gemilerini batırma ve Türkiye'de karaya çıkma emri gönderdi. 3 Denizaltı Eylül 1944'de Türk kıyılarına yakın bir noktada buluştu. Ardından U19 Karadeniz Ereğli, U20 Sakarya Karasu, U23 Ağva açıklarında batırıldı, personel karaya çıktı.

DÃľNÄ°TZ'DEN 'BATIRIN' TALÄ°MATI
BaÅčka çaresi kalmadıÄčını anlayan Amiral Karl Dönitz, denizaltı komutanlarına gemilerini batırma ve Türkiye'de karaya çıkma emri gönderdi. 3 Denizaltı Eylül 1944'de Türk kıyılarına yakın bir noktada buluÅčtu. Ardından U19 Karadeniz EreÄčli, U20 Sakarya Karasu, U23 AÄčva açıklarında batırıldı, personel karaya çıktı.

ALMANLARIN KAÇIPLANI TUTMADI
Emre göre Alman denizaltıcılar, Anadolu topraklarında güneye inecekler ve işgal altındaki Yunan
adalarına geçiş yapacaklardı. Denizaltıcılar karaya çıktıklarının ertesi günü yakalandılar ve Isparta
Beyşehir'de 1,5 yıl enterne edildiler.

ALMANLARIN KAÃçIPLANI TUTMADI
Emre göre Alman denizaltıcılar, Anadolu topraklarında güneye inecekler ve iÅčgal altındaki Yunan adalarına geçiÅč yapacaklardı. Denizaltıcılar karaya çıktıklarının ertesi günü yakalandılar ve Isparta BeyÅčehir'de 1,5 yıl enterne edildiler.

Savaşın bitmesinin ardından da ülkelerine döndüler. 13 Temmuz 1994'te Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kurtaran gemisi, U20 denizaltısını Sakarya Karasu açıklarında 23 metre derinlikte tespit etmişti.

SavaÅčın bitmesinin ardından da ülkelerine döndüler. 13 Temmuz 1994'te Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kurtaran gemisi, U20 denizaltısını Sakarya Karasu açıklarında 23 metre derinlikte tespit etmiÅčti.

"Mavi Tutku Kıyılarımızdaki Tarih" adlı belgesel çalışmasında, Fethiye körfezi açıklarında 1953'te denize zorunlu iniş yapan Fransız Yolcu uçağı enkazına 270 metre derinlikte ulaşılmıştı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG IŞIN adlı arama gemisi ile yapılan keşif 2011'de gerçekleşmişti.


 


Dünyanın En İlginç Hayvanları


Dünyamızı birbirinden değişik varlıklarla paylaşıyoruz;

Dünyamız bir hayli varlığa hane sahipliği yapıyor; biz insanlar ise bu varlıkları çoklukla belgesellerde görebiliyoruz. İnsanlar, karada hayatlarını sürdürdükleri için ancak gelişen teknoloji yardımı ile bilhassa sulardaki ve havada yaşayan canlıları görebiliyor. İnsanlar dünyanın her bölgesine dağılmış oldukları için genellikle karada yaşayan canlıların çoğu insanlara alaka çekici gelmiyor; ancak su ve havada yaşayan canlılara erişmek zor olduğu için su ve hava canlıları bir nebzede olsa insanların alakasını daha fazla çekmeyi muvaffak oluyor.

Dünyadaki en alaka çekici varlıklar arasında gelen hayvanlar insanlarla yüzyıllardır aynı seyyaresi paylaşıyor; fakat kimi hayvanlar yeni yeni keşfediliyor. Her yerde görülmeyecek kadar farklı hayvanlar dünyanın en enteresan hayvanları olarak adlandırılıyor. Bu ilginç hayvanlar araştırmacılar tarafından sularda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar olarak gruplandırılıyor.

Suda Yaşayan Görmeye Alışkın Olmadığımız Hayvanlar

Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı

Bu garip canlılara, sanki dudak boyası sürülmüş dudakları ve yarasaya benzer görünüşleri sebebi ile kırmızı dudaklı yarasa balığı, isimi veriliyor. Bu kırmızı dudaklı yarasa balıklarının boyları 40 santimetre’ye kadar erişebiliyor ve bu canlılara Galapagos adalarının civarında denizin 30 metre derinliklerinde rastlanabiliyor. Bu balıklar yüzmekten çok su dibinde yürümeyi seçenek ediyorlar. Erişkinliğini bitirmiş kırmızı dudaklı yarasa balıklarında, sırt üstünde dikenli bir yapı oluyor ve bu şekilde avlarını kendilerine çekiyorlar.

Pacu (Pacu Balığı)

Ağaçlardan suya düşen meyveler ve tohumlarla beslenen Pacu balığı bu arada et ile de beslenen hem etobur hem de otçul bir balık olarak garip görüntüsü ile insanların dikkatini çekiyor. Bu balıkların ağzındaki dişlerin erişkin bir insanın dişleri kadar büyük olması ve balığın 50 santimetre kadar uzunluklara erişmesi diğer balıklar arasında değişik olmasını sağlıyor. Bu balıklar, meyve bulduklarında meyve yiyorlar, şayet meyve yok ise haşerelere yöneliyorlar. Pacu balıkları, eğer akvaryum ortamında yalnızca et verilerek beslenirlerse proteinli beslendikleri için tabiattakinin iki katı büyüme hızına erişebiliyorlar.

6387_blue_parrotfish_(mavi_papagan_baligi)

Blue Parrotfish (Mavi Papağan Balığı)

Sanki bir çizgi filmden çıkmış gibi masmavi ve çok farklı bir görüntüde olan mavi papağan Balığı bir ışık tarafından aydınlatılıyor gibi umman derinliklerinde parıl parıl parlıyor. Batı Atlantik civarlarında yaşayan Mavi Papağan Balıkları 90 santimetre’ye kadar uzunluğa erişebiliyor. Papağan Balıkları, gündüzleri zamanlarını yayılmakla geçiriyorlar; ama gece olduğunda solungaçlarının üst kenarındaki bezlerden salgıladıkları jelatinimsi bir madde ile kendilerine uyku tulumu yapıyorlar. Balığın tüm vücudunu saran uyku tulumu sayesinde Mavi Papağan Balıkları koku yoluyla kendilerini bulup avlayacak Müren Balıkları’ndan savunuyorlar. Mavi papağan balığının vücudu uyku tulumu olan salgı ile kaplı vaziyetteyken müren balıkları onlara çarpsa dahi fark edilemiyorlar. Böylelikle bu salgı sayesinde av olmaktan kurtuluyorlar.

The Sea Pig (Deniz Domuzu)

Bu hayvan türüne dış görünüşü domuzu andırdığı ve suda yaşaması sebebi ile deniz domuzu isimi veriliyor. Deniz domuzları sularda yaşayan memeliler arasında bulunuyor. Yetişkin bir deniz domuzunun boyu 2 metre 70 santimetre olurken bu deniz domuzlarının ağırlığı da 250 kilogram ile 300 kgĺa kadar erişebiliyor. Antartika ummanının dibinde yapılan araştırmada ilk defa 2008 seneninde araştırmacıların karşısına çıkan deniz domuzları, değişik görüntüleri ile bir hayli belgeselde bulunmayı muvaffak oluyorlar. Yapılan araştırmalar neticeninde Doğu Afrika, Hint ummanı, Kızıldeniz, Avustralyaĺnın kuzey kıyıları, Hindistanĺın batı kıyıları ve Güneydoğu Asya kıyıları gibi bölgelerde bu canlılara rastlandığı görülüyor. Bu canlılara fark bölgelere göre deniz domuzunun yanı sıra deniz ineği ve de deniz devesi isimi da verilebiliyor.

Damla Balığı

6387_damla_baligi

Dünyanın en çirkin ve en sevimsiz yaratığı olarak çoğunlukla Damla Balığı gösteriliyor. Damla Balığı kimse tarafından beğenilmese de enteresan bir hayvan türü olduğu için bir hayli araştırmacının alakasını çekiyor. Yapılan araştırmalar sonrasında damla balığının neslinin tükenmekte olduğu görülüyor. Bu balık türü denizin 900 metre kadar derininde yaşadıkları için kolayca görülemiyorlar ve boyutları da 25 santimetre uzunluğa ulaşabiliyor.

Karada Yaşayan Birbirinden Enteresan Hayvanlar

Thorny Dragon (Dikenli Ejderha)

Bir diğer ismi de dikenli Molok olan bu sıra dışı varlıklar araştırmacılar tarafından daha önceki dönemlerde yaşadığına inanılan efsanevi bir canavara benzetiliyor. Bu dikenli görünüşü ile tehlikeli olabileceği düşünülen Dikenli Ejderha savunmasız bir vaziyette ve zarasız oluşu ile insanların alakasını çekiyor. Dikenleri üzerinde oluşan çiğ tanelerinin ağızlarına kayması sayesinde dikenli ejderhalar çölde su aramak zorunda kalmadan hayatlarını sürdürebiliyorlar. Olabilecek dış etkenlere karşı renklerini değiştirebilen bu canlılar sıcaktan savunmak için kendilerini kuma gömüp genel olarak karıncaları yiyerek besleniyorlar. Ejderha ismi verilmesi insanlarda büyük bir hayvan hayali oluştursa da dikenli ejderhalar yalnızca 15 santimetre uzunluğa erişebiliyorlar.

Panda Ant (Panda Karınca)

6387_panda_ant_(panda_karinca)

Siyah ve beyaz alacaları Çinĺde yaşayan büyük pandalara benzemesi sebebi ile Panda Karınca ismi araştırmacılar tarafından bu canlılara veriliyor. Çok kuvvetli sokmaları ile bilinen bu karıncalar inekleri dahi zehirleyerek öldürebiliyorlar bu sebeple kimi bölgelerde bu karıncalara inek öldüren veya da inek karıncası isimleri veriliyor. Bu karıncaların parlak renkte oluşu düşmanlarını caydırıcı bir avantaj sağlıyor. Bu karıncaların cinsiyetleri yumurtalarının döllenip döllenmemesi ile belirleniyor ve bu karıncalarda diğer karıncaların aksine kraliçe veya işçi grubu bulunmuyor. Bu karınca türü bu arada 3000 i aşkın yaban arısı türünün genini barındırıyor.

Aye-Aye (Ay-Ay)

Kuyruğu hariç 30 ile 37 santimetre arası boyutlarda olan ve kuyruğu ile beraber 53 santimetre uzunluğa erişmekte olan Ay-Ay Maymun Madagaskarĺda hayatını sürdürüyor ve bu maymunlara çok nadir olarak rastlanabiliyor. Geceleri ortaya çıkan bu canlıların kürkleri siyah ve kuyrukları da sincap kuyruklarına benziyor. İnce parmakları, iri ve parlak kırmızı gözleri olan bu canlılar Madagaskarĺda yağmur ormanlarında hayatlarını sürdürüyorlar. Bu canlılar yuvalarını ağaç dalları ve yaprakların üst bölümlerine yaparak, yavrulama vakitleri geldiğinde sadece bir yavru ile kanaat ediyorlar. Son zamanlarda ne yazık ki bu enteresan ay-ay maymunları da nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar.

Birbirinden Değişik ve Enteresan Hava Hayvanları

Sfenks Hummingbird (Atmaca Güvesi)

Çiçeklerin özlerini uzun hortumlarıyla emen Atmaca Güvesi isimi verilen hayvanlar çiçekleri daimi ziyaret eden haşereler asında bulunuyorlar. Uzun hortumlarını kullanmadıkları vakitlerde bu hayvanlar hortumlarını katlayarak karların altlarında saklanabiliyorlar. Atmaca güveleri uzun hortumları sayesinde diğer haşerelerin erişemedikleri yerlerdeki bal özlerini alabiliyorlar bu da onlara daha fazla beslenme olanağı sunuyor.

6387_migferli_kakadu

Miğferli Kakadu

Papağangiller familyasının bir azası olan Miğferli Kakadu kül rengi oluşu ve başı ve tepeliğinin kırmızı olması sebebi ile diğer canlılardan değişik bir görünüme sahip oluyor. Miğferli Kakudu isimi verilen bu kuşlar Avustralyaĺda yaşamalarını sürdürüyorlar. Bu kuşlar meyve ile beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar ve yetişkin bir miğferli kakudu bir metre uzunluğa erişebiliyor.

Kitti’nin Domuz Burunlu Yarasası

Memeliler ailesinin en küçük azası olma unvanını elinde bulunduran Kitti’nin Domuz Burunlu Yarasası sadece 40 milimetre boyutlarına erişebiliyor. Yetişkinleri yalnızca iki gram ağırlığında olan bu yarasalar, Tayland ile Myanmar civarlarında görülebiliyorlar. Büyük kulakları ve domuz burnu gibi olan burunları ilk bakışta dikkat çekiyor

 

bügün 472161 ziyaretçi (1147409 klik) kişi burdaydı!

 
Kısa Videomuz
Kategoriler
Dost Siteler
İSTANBUL'da 5 Günlük Hava Tahmini
+18
°
C
H: +19°
L: +17°
İstanbul
Çarşamba, 17 Ekim
7 Günlük Hava Tahmini
Sa Pe Cu Ct Pz Pt
+18° +18° +19° +18° +19° +19°
+18° +17° +16° +15° +13° +15°
Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?